Reactiv Nihon Kasetsu PW 1

Coagulant-floculant pentru tratarea apei reziduale

100% natural

Nepoluant. Compus din cochilii de moluşte, alge marine şi minerale. Inofensiv pentru oameni, animale şi plante.

Un singur compus, sub formă de pudră

Uşor de manipulat şi de dozat. Eficienţă înaltă. Integrează procesele de coagulare şi floculare.

Reziduu mai curat

Mai dens. Uşor de deshidratat. Nepoluant.

Tratează orice fel de apă

Sensibilitate mică la pH, temperatură, turbiditate, salinitate...

Adaptabil

Produsul are cea mai mare eficienţă atunci când e folosit în echipamentul NIHON KASETSU, dar poate fi folosit cu rezultate excelente şi în orice alt echipament de tratare de pe piaţă.

Disponibil în saci de 25Kg şi în bidoane de 5Kg;

Există multe diferite tipuri de substanţe coagulante şi floculante folosite pentru tratarea apei. Polimerii obişnuiţi pe bază de aluminiu au câteva dezavantaje semnificative: poluează mediul, e necesară o cantitate mare de produs, sunt toxici, sunt dificil de mânuit şi pot cauza boli (cancer şi Alzheimer).

NIHON KASETSU a inventat un reactiv foarte eficient pe bază de substanţe nepoluante, cu materie primă formată din fosile de corali, cochilii de moluşte, alge marine şi minerale. Reactivul are un randament mare, nu conţine niciun pericol şi este foarte uşor de folosit. Poate trata orice tip de apă reziduală, putând fi folosit atât în apă dulce, cât şi în apă sărată. Mai mult, nu conţine nicio substanţă care poate dăuna mediului.

Avantaje în raport cu reactivii obişnuiţi 

Parametru

Nihon Kasetsu PW1

Reactivi convenţionali (PAC + Polimer)

Observaţii

Control pH

Nu e necesar

Foarte sensibil la pH

PAC e foarte acid, cu un pH de 3-4

Reciclarea reziduurilor

Reciclare uşoară

Reciclare dificilă

Reziduul de la PW1 poate fi folosit ca îngrăşământ

Viscozitatea reziduurilor

Foarte uscat şi gros

Viscozitate mare

Este mai greu să extragi apa din reziduuri foarte vâscoase.

Dozare

Foarte uşoară (numai un singur compus)

Dificilă (doi compuşi diferiţi)

Dozarea PAC e dificilă, necesitând anumite sisteme de premixare

Adăugarea de prea mult floculant

Nu e o problemă

Apa devine albă

Apa poate fi contaminată de PAC şi polimeri

Manipulare

Sigur şi uşor

Dificil

Unii PAC şi polimeri conţin substanţe dăunătoare.

Impact de mediu

Zero

Semnificativ

PW1 e compus din ingrediente 100% naturale nedăunătoare.

Compoziţie

Substanţă

%

Materie primă

Nr. CAS/CE

Sulfat de calciu (CaSO4)

38,90

Ghips

7778-18-9; 231-900-3

Carbonat de calciu (CaSO3)

16,60

Marmură şi ghips

471-34-1; 207-439-9

Dioxid de siliciu (S1O2)

16,00

 

112926-00-8

Oxid de aluminiu (Al2O3)

8,95

 

1344-28-1; 215-691-6

Oxid de fier (III) (Fe2O3)

1,67

Cochilii de moluşte

1309-37-1; 215-168-2

Oxid de magneziu (MgO)

2,64

Alge

215-171-9

Hidrogen carbonat de potasiu                         (NaHCO3)

0,70

Cenuşă zburătoare

298-14-6; 206-059-0

Dioxid de titaniu (TiO2)

0,65

 

13463-67-7; 236-675-5

Oxid de mangan (MnO)

0,03

 

11129-60-5; 234-378-5

Hidrogen carbonat de sodiu      (NaHCO3)

0,65

Bicarbonat

144-55-8; 205-633-8

Carbohidraţi (CsHuG^n

9,83

Amidon

 

Apă (H2O)

2,10

Apă

7732-18-5

Conform cu regulamentele: Regulamentul (EC) 1272/2008 (CLP), 16 decembrie 2008 privind clasificarea, numirea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor. Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH), 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, adus la zi conform cu Regulamentul (EU) 453/2010 al Comisiei, din 20 mai 2010; (EU) 2015/830, mai 28, 2015 modificând (EC) 1906/2006.